Komiteler ve Üyeleri

2017 YILI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dt.Necmettin ÇINAR Başhekim / Komite Başkanı
Güven  ŞAHİN İdari ve Mali İşler  Müdürü
Aysun YILMAZ Müdür Yardımcısı
R.Öznur  HALICI Kalite  Direktörü
Dt.Metin   ÇOBAN Diş  Hekimi / Poliklinik - Enfeksiyon  Birim  Sorumlusu
Muharrem  ÖZER Çalışan   Hakları  ve  Güvenliği Birim  Sekreteri
Bilgihan YAZICI Diş  Teknisyeni / Protez Laboratuarı  Sorumlusu
Dt.Muhammed Emin SAYIN Diş  Hekimi
Yurdagül  GÜNEY Hemşire
Emine TIKIZ Diş Protez Teknisyeni / Eğitim
Tuğba YILMAZ Görüntüleme  Bölüm  Sorumlusu
Nazlı ÇAVDAR Tıbbi Sekreter

2017 YILI EĞİTİM KOMİTESİ

Dt.Necmettin  ÇINAR Başhekim / Komite  Başkanı
Güven  ŞAHİN İdari ve Mali İşler  Müdürü
Aysun YILMAZ Müdür Yardımcısı
Rasime Öznur  HALICI Kalite Yönetim Direktörü
Dt.Metin  ÇOBAN Diş  Hekimi/Poliklinik Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Dt.Muhammed  Emin SAYIN Diş  Hekimi / Enfeksiyon  Kontrol ve  Önlenmesi  Bölüm  Sorumlusu
Dt.Duygu Gülefer  UZUN Diş  Hekimi
Bilgihan YAZICI Diş  Teknisyeni / Protez Laboratuarı  Sorumlusu
Emine   TIKIZ Diş Protez Teknisyeni / Eğitim
Arzu  KAYIN Hemşire

2017 YILI ENFEKSİYON   KONTROL  KOMİTESİ

Başhekim  Dt.Necmettin  ÇINAR Başkan
Güven  ŞAHİN İdari ve Mali İşler Müdürü
Aysun YILMAZ Müdür Yardımcısı
Rasime  Öznur  HALICI Kalite Yönetim Direktörü
Dt.Metin  ÇOBAN Diş  Hekimi
Dt.Muhammed  Emin  SAYIN Diş Hekimi
Bilgihan YAZICI Diş Tek. Lab.Sorumlusu
Arzu KAYIN Hemşire
Mehriban  BAYDI Anestezi Teknisyeni
Emine TIKIZ Diş Protez Teknisyeni

2017 YILI EVDE SAĞLIK HİZMETİ BİRİMİ

Birim Sorumlusu Dt. Necmettin KARAKAYA Diş Hekimi Asil
Sorumlu Hekim Dt. Necmettin KARAKAYA Diş Hekimi Asil
Sorumlu Hekim Dt. Metin ÇOBAN Diş Hekimi Yedek
Diş Klinik Yardımcısı Zehra KURTAR Diş Klinik Yardımcısı Asil
Diş Klinik Yardımcısı Hatice Filiz ŞEN Diş Klinik Yardımcısı 1.Yedek
Diş Klinik Yardımcısı Seray ÇELEBİ Diş Klinik Yardımcısı 2.Yedek
Şoför Mehmet BALCI Hizmetli Asil

2017 YILI HASTA  GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

Dt.Necmettin  ÇINAR Başhekim  / Komite  Başkanı
Güven  ŞAHİN İdari ve Mali İşler  Müdürü
Aysun YILMAZ Müdür Yardımcısı
R.Öznur  HALICI Kalite  Direktörü
Dt.Metin  ÇOBAN Diş  Hekimi /  Poliklinik  Hizmetleri Bölüm  Sorumlusu
Dt.Ceren  EREN Diş  Hekimi
Bilgihan YAZICI Diş  Teknisyeni / Protez  Laboratuarı  Sorumlusu
Arzu  KAYIN Hemşire
Tuğba YILMAZ Görüntüleme  Bölüm  Sorumlusu
Önder  Can   KALANER Bilgi  İşlem  Sorumlusu
Nazlı ÇAVDAR Tıbbi Sekreter

2017 YILI MAVİ KOD SORUMLULARI

Dt. Necmettin ÇINAR Başhekim
Güven ŞAHİN İdari ve Mali İşler Müdürü
Rasime Öznur HALICI Kalite Yönetim Direktörü

2017 YILI MAVİ KOD EKİBİ

Dt. Efrahim YILMAZ Asil
Mehriban BAYDI Asil
Dt. Dide Petek BURDURLU 1. Yedek
Arzu KAYIN 1. Yedek
Dt.Muhamet Emin SAYIN 2. Yedek
Öznur HALICI 2. Yedek
Yurdagül GÜNEY 3. Yedek

 2017 YILI BEYAZ KOD SORUMLULARI

Dt. Necmettin ÇINAR Başhekim
Güven ŞAHİN İdari Mali İşler Müdürü
Rasime Öznur HALICI Kalite Yönetim Direkötörü

2017 YILI BEYAZ KOD EKİBİ

Yasin KILIÇ Güvenlik Görevlisi
Muharrem ÖZER Sivil Savunma Amiri

2017 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Metin ÇOBAN Diş Hekimi
Arzu KAYIN Hemşire
Muharrem ÖZER Sivil Savunma Amiri
Rasime Öznur HALICI Kalite Yönetim Direktörü

2017 YILI TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Dt. Necmettin ÇINAR Başhekim / Komite Başkanı
Güven ŞAHİN İdari ve Mali İşler Müdürü / Tıbbi Cihaz Sorumlusu
Aysun YILMAZ Müdür Yardımcısı
Rasime Öznur HALICI Kalite Yönetim Direktörü
Dt. Metin ÇOBAN Diş Hekimi / Poliklinik Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Bilgihan YAZICI Protez Laboratuarı Sorumlusu
Arzu KAYIN Hemşire
Muharrem ÖZER Acil Durum Afet Yönetim Sorumlusu / Teknik Servis Sorumlusu
Emine TIKIZ Diş Protez Teknisyeni / Eğitim